slidershow
slidershow
slidershow
slidershow
slidershow
slidershow
slidershow
slidershow

Tư vấn quản trị nội bộ

Tư vấn quản trị nội bộ

Tư vấn quản trị nội bộ

Tư vấn quản trị nội bộ

Tư vấn quản trị nội bộ
Tư vấn quản trị nội bộ

Tư vấn quản trị nội bộ

 

Muốn phát triển lớn mạnh và bền vững, doanh nghiệp cần xây dựng được cho mình một hệ thống quản trị nội bộ vừa chặt chẽ, vừa linh hoạt, phù hợp với mô hình, cách thức kinh doanh, hoạt động và chiến lược phát triển từng thời kỳ. Đây là một trong các yếu tố vô cùng quan trọng đóng vai trò quyết định đến khả năng cạnh tranh và sự thành công của Doanh nghiệp so với các Doanh nghiệp khác.

Bạn đã hiểu rõ tầm quan trọng của công tác quản trị nội bộ doanh nghiệp nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu? Không biết phải xây dựng ra sao để đạt kết quả tốt nhất? Hãng Luật Khánh Dương rất hân hạnh được chia sẻ các khó khăn cùng bạn liên quan đến vấn đề quản trị nội bộ cho Doanh nghiệp. Chúng tôi tự hào là một trong số ít các Công ty Luật cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị nội bộ Doanh nghiệp với sự tối ưu cả về chi phí và chất lượng.

Khi chọn Hãng Luật Khánh Dương làm đơn vị tư vấn quản trị nội bộ cho Doanh nghiệp mình, Quý khách hàng sẽ có được sự hỗ trợ pháp lý toàn diện trong suốt quá trình vận hành và quản lý Doanh nghiệp, cụ thể, Chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề sau:

 

1. Xây dựng phương án tổ chức, quản lý, điều hành Doanh nghiệp:

 

- Phân tích, tư vấn và xây dựng mô hình, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động, điều hành phù hợp với loại hình, tính chất Doanh nghiệp;

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng Phòng ban;

- Xây dựng các tiêu chuẩn, điều kiện, quyền, nghĩa vụ đối với các chức danh quản lý;

- Xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các chức danh quản lý, giữa các Phòng ban và giữa nội bộ mỗi Phòng ban;

- Cơ chế quản trị rủi ro, kiểm soát tuân thủ.

 

2. Xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị/ Hội đồng Thành viên:

 

- Xác định trách nhiệm pháp lý, xây dựng quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị/Hội đồng Thành viên;

- Xây dựng nguyên tắc làm việc, phương thức hoạt động của Hội đồng quản trị/Hội đồng Thành viên;

- Xây dựng cơ cấu tổ chức, phương án luân chuyển nhân sự của Hội đồng quản trị/Hội đồng Thành viên;

- Tư vấn tổ chức và xây dựng trách nhiệm, quyền hạn các bộ máy giúp việc cho Hội đồng quản trị/Hội đồng Thành viên;

- Xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa Hội đồng quản trị/Hội đồng Thành viên và Ban Giám đốc, giữa Hội đồng quản trị/Hội đồng Thành viên với các Phòng ban trong Doanh nghiệp;

- Xây dựng các điều kiện và thể thức tiến hành cuộc họp của Hội đồng quản trị/Hội đồng Thành viên;

- Tư vấn tạo lập và xây dựng quy chế quản lý nguồn kinh phí cho hoạt động của Hội đồng quản trị/Hội đồng Thành viên.

3. Xây dựng quy chế hoạt động của Ban Giám đốc:

- Xây dựng cơ cấu tổ chức của Ban Giám đốc;

- Xây dựng các tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ đối với các Thành viên của Ban Giám đốc;

- Xác định trách nhiệm pháp lý, xây dựng quyền hạn, nhiệm vụ của Ban Giám đốc; Cơ chế phân quyền – ủy quyền;

- Xây dựng quy trình và các giới hạn trong việc ủy quyền đối với việc thực hiện các quyền của Ban Giám đốc;

- Xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa Ban Giám đốc với Hội đồng quản trị/Hội đồng Thành viên, giữa Ban Giám đốc với Trưởng các Phòng ban, giữa Ban Giám đốc với Ban Kiểm soát.

 

4. Xây dựng quy chế quản lý Người lao động, chính sách tiền lương, tiền thưởng, công tác phí:

 

- Phân tích và xây dựng hoàn thiện Điều lệ Công ty;

- Xây dựng phương án quản lý và điều hành Doanh nghiệp;

- Xây dựng quy trình tuyển dụng, quy chế quản lý nhân sự của Doanh nghiệp;

- Xây dựng phương án và quy chế đào tạo các kiến thức chuyên môn tương ứng với ngành nghề kinh doanh của Doanh nghiệp hoặc các kỹ năng khác phục vụ quá trình sản xuất, kinh doanh cho nhân sự của Doanh nghiệp;

- Xây dựng thang, bảng lương, chính sách ưu đãi, đãi ngộ, chế độ công tác phí dành cho Người lao động;

- Xây dựng quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Doanh nghiệp;

- Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc và tác phong làm việc của Người lao động.

 

5.Xây dựng các văn bản lập quy mang tính chất nội bộ khác:

 

Thực hiện linh hoạt theo yêu cầu của khách hàng.

 

 

Hãng Luật Khánh Dương rất hân hạnh được phục vụ Quý khách

 

Hotline: 0909798907
Email: duong@luatkhanhduong.com

 

KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG  |  CHÚNG TÔI THÀNH CÔNG

 

 

 

 


Bài viết khác

Gọi điện
SMS
Facebook Chat
0902 009 412
Map
Hotline